Sách » Vui Cười » Học trò cười

Không đáng lo

Bé Tôm đi học về, nói với chị:
- Hôm nay suốt giờ kiểm tra, cái Na ngồi bên cạnh cứ ngó sang bài của em hoài à...
- Sao lại thế, không được cho bạn nhìn! Lỡ nó cao điểm hơn em thì sao?
- Cái đấy thì không đáng ngại chị ạ, vì bài kiểm tra của em khi nộp cũng chỉ có mỗi cái đề thôi!
- Hả???