Sách » Vui Cười » Học trò cười

Khi nào ?

Bố (la to): Chừng nào thì con mới sửa được điểm 3 môn lịch sử hả?
Con (vẻ buồn rầu): Con cũng không biết nữa!
Bố( càng bực hơn): Sao thế?
Con (hồn nhiên): Vì cô giáo lúc nào cũng cất cuốn sổ điểm trong cặp ạ!
Bố:!!??