Sách » Vui Cười » Học trò cười

Học trò với Thủy, Hải sản

Bệnh của học trò lười :                Cá Chép         
Học trò thường bị điểm kém:     Ba ba
Học trò hay bàn lùi:                      Tôm
Học trò tính ngang ngược:         Cua
Học trò hay bỏ tiết học:               Cá Chuồn
Học trò thiếu lễ phép:                 Ếch( giương mắt ếch)
Học trò hay trốn lủi việc:             Lươn, chạch
Học trò ít nói, lầm lì:                     Hến
Học trò hay mít ướt, mắt đỏ hoe:    Cá Chày
Học trò hay ba hoa, khoác lác:       Cá Ngão
Học trò ăn mặc sặc sỡ:                Cá ngũ sắc, cá cờ
Học trò chậm chạp:                       Rùa