Sách » Vui Cười » Học trò cười

Hết nói

Đi học về, cậu con vừa vào nhà đã nói với bố:
- Sáng nay cô cho đề “Gần mực... gần đèn...” nhưng con chỉ điền được vế đầu, còn vế sau thì chịu bố ạ!
- Trời! Gần đèn thế nào mà con không biết à?
- Dạ, không ạ! Từ trước tới giờ bóng đèn nhà mình treo cao quá, con có gần đèn lần nào đâu hả bố?
- (Ngã bổ chửng)!