Sách » Vui Cười » Học trò cười

Hay lắm

Mày râu nói với Tóc dài:
- Này, cậu đã đọc báo TNTP số vừa rồi chưa? Có mục dành cho những người như cậu đấy, hay lắm.
Tóc dài (hớn hở): Thế à? Chuyên mục gì mà hay vậy?
Mày râu: Thì là ... chuyên mục giảm cân cho những người... quá khổ ấy mà!
Tóc dài: Hả!!! ( và... tháo guốc).