Sách » Vui Cười » Học trò cười

Hay hơn

Sau buổi biểu diễn ca nhạc ...Mày râu gặp Áo dài...nói chuyện...

         Mày râu:Bữa qua bà hát bài "Tóc hát" hay thật...

         Áo dài(ngượng):Ông cứ quá lời.......

         Mày râu:À không!Ý tôi là bà hát hay..nhưng đĩa nhà tui hay hơn.....

         Áo dài:Hả..........tên kia.!!!???