Sách » Vui Cười » Học trò cười

Giúp đỡ

Giờ Đạo đức, cô hỏi Trần Tèo:
- Giúp đỡ người cao tuổi là một việc tốt, rất nên làm. Em hãy kể một việc tốt giúp người cao tuổi, mà em đã làm?
Trần Tèo: Em thưa cô, em thường giúp đỡ một cụ già bán hàng bên cạnh nhà ạ!
Cô giáo: Rất tốt! Em giúp thế nào?
Trần Tèo: Dạ! Em thường xuyên sang mua bánh kẹo ăn để cụ ấy được đắt hàng ạ!
 Cô giáo: !!??