Sách » Vui Cười » Học trò cười

Dấu hiệu nhận biết

Một nhóm các cử nhân tương lai đang nói chuyện với nhau:
- Thằng Hải nom ra dáng sinh viên nhất trong nhóm tụi mình đấy nhỉ?
-  Nhìn nó thư sinh à?
-  Không, nó vừa đi vừa gãi xoành xoạch suốt!
- Hả?!!