Sách » Vui Cười » Học trò cười

Đãng trí bác học

Một giáo sư có tính đãng trí nói với một giáo sư khác:
- Ồ, tôi không còn nhận ra nữa, anh thay đổi nhiều quá: Người béo ra, tóc bạc hơn và không đeo kính. Chuyện gì đã xảy ra vậy, anh Dixon?
- Tôi đâu phải là Dixon, tôi là Butler mà!
- Hay nhỉ, thậm chí anh còn thay đổi cả tên nữa cơ đấy!
- !!!