Sách » Vui Cười » Học trò cười

Cùng một gien

Anh chàng hà tiện trở về nhà sau chuyến du lịch suốt 6 tháng khắp châu Âu. Xuống sân bay, anh được hai người đàn ông râu ria rậm rạp bước ra đón và anh ta nhận ra đó là hai ông anh trai của mình.
- Sao râu ria hai bác gớm ghiếc thế này?- Chàng hà tiện ngạc nhiên hỏi.
- Johnny, chú đi du lịch, mà chú lại đem theo con dao cạo của gia đình đấy!