Sách » Vui Cười » Học trò cười

Cũng là quà

- Cu Tèo đi học về đó hả con?
- Bố... bố nhắm mắt lại con có thứ này cho bố ạ!
- Hả? Bài kiểm tra điểm 0?
- Dạ, còn nữa!
- Cái gì nữa?
- Dạ, giấy mời phụ huynh ạ!
- Bố cũng có quà cho con đây: Leo lên giường mau!