Sách » Vui Cười » Học trò cười

Cứ yên tâm !

Ở quán ăn của nhà ga xe lửa, một bà khách kêu lên:
- Thật quá đáng! Thịt gì mà dai nhách thế này, tôi nhai suốt mười phút đồng hồ rồi mà vẫn không sao nuốt được!
- Xin bà yên tâm- Người phục vụ hấp tấp chạy tới nói- Tàu đỗ ở ga này những hai mươi phút cơ mà!