Sách » Vui Cười » Học trò cười

Chúc mừng

Thành: Hôm qua, sau khi kết thúc trận đấu, đội bạn chạy sang bắt tay mình dữ quá!
Tiến: Chắc thấy cậu đá hay, mọi người sang chúc mừng à?
Thành: Không phải vậy! Mà là mình ghi bàn thắng quyết định... giúp họ!
Tiến: Hả??