Sách » Vui Cười » Học trò cười

Chờ gì

Giờ Văn, giảng về tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao, thầy hỏi cả lớp:
- Em nào có thể cho thầy biết, tại sao Lão Hạc không chịu bán mảnh vườn?
- Em thưa thầy- Một teen nam giơ tay xung phong- Tại vì Lão Hạc đang chờ ạ..
- Chờ gì nào?- Thầy hỏi (Ý là chờ con trai về).
- Dạ, chờ giá đất lên cao ạ!
- Hả?!!