Sách » Vui Cười » Học trò cười

Chờ

 Câu chuyện hài kể về lòng tham của một cậu học trò tham tiền bị Thượng đế chọc lại

 Có một cậu học trò vốn rất tham lam, hà tiện. Cậu ta ước có thật nhiều tiền. Một hôm, cậu ta gặp Thượng đế, như mở cờ trong bụng, cậu hỏi Thượng đế:

_Dạ, kính thưa Thượng đế, xin ngài cho con hỏi: Một trăm năm ở trần gian bằng bao nhiêu năm ở trên tiên giới ạ?

_Không thể tính bằng năm, chỉ bằng một phút thôi!

_Dạ, thế con mạo muội hỏi ngài câu nữa là: Một trăm triệu ở dưới trần gian bằng bao nhiêu tiền ở trên trên tiên giới ạ?

_Ồ! Chỉ đáng một xu thôi!

_Vậy thế ngài có thể cho con một xu được không ạ?

_Được thôi! Nhưng hãy chờ ta một phút.