Sách » Vui Cười » Học trò cười

Chắc chắn

Phóng viên hỏi vận động viên tham gia chạy giải Maratông cấp huyện:
- Anh có tin vào kết quả cuộc thi ngày mai, mà anh đã công bố không?
  Nam vận động viên: Tôi rất tự tin! Chắc chắn tôi đoạt giải, chỉ có điều không rõ là nhất hay là nhì mà thôi!
Phóng viên: Tôi rất vui trước sự tự tin của anh! Số lượng vận động viên tham gia ngày mai là bao nhiêu vậy?
Nam vận động viên: Có 5 người đăng ký! Nhưng trong số đó, hai người đang bị ốm và một người mới bị  ngã trẹo chân!
Phóng viên:!!??