Sách » Vui Cười » Học trò cười

Bóng dáng

Sau khi được tặng thưởng về thành tích xuất sắc, ông nọ trở về nhà. Bà vợ vẻ trách móc, tiến đến bảo:
- Ông đã nghe câu: “Đằng sau sự thành công của người đàn ông, luôn luôn có bóng dáng của người đàn bà”, bao giờ chưa? Giờ ông được thăng chức, sao không cảm ơn tôi?
- Tôi có nghe câu đó!- Ông chồng cười cười đáp- Thế nhưng bao nhiêu lần tôi thất bại thảm hại, chẳng lẽ không có bóng dáng của bà?
- !!??