Sách » Vui Cười » Học trò cười

Bằng không

Anh trai đang dạy em học bài:
- Năm cộng mười bằng mấy?
- Em không biết ạ!
- Lấy ngón tay ra! Ví dụ mẹ cho 5 nghìn, bố cho em 10 nghìn để bỏ ống heo. Vậy em có tất cả bao nhiêu tiền?
- Dạ, không ạ!
- Dốt ơi là dốt! Sao lại bằng không, hả?
- Thì em cứ bỏ được đồng nào anh lại móc hết chơi game, còn đâu mà chẳng bằng không...
- !!!