Sách » Vui Cười » Học trò cười

Ai xem ai !

Một người phụ nữ đứng tuổi dẫn một đám trẻ con khoảng chục đứa đến trước quầy bán vé của sở thú:
- Xin lỗi nhưng đã đến giờ đóng cửa, thưa bà!- Nhân viên bán vé nói.
Ngay lập tức, lũ trẻ kêu khóc om sòm: “Chúng con muốn vào, chúng con muốn vào!”
- Anh thấy đấy!- Bà ta thở dài- Chúng tôi đi hơn 10 cây số đến đây chỉ vì các con tôi muốn xem hươu cao cổ và chúng sẽ chẳng chịu đợi đến giờ mở cửa ngày mai đâu!
- Thưa bà, bà nói sao? Tất cả lũ trẻ này là con của bà ư? Nếu vậy, hãy đợi một lát, tôi muốn con hươu cao cổ phải chứng kiến cảnh này!!!