Sách » Vui Cười » Học trò cười

Ai ngốc

Một anh nhà giàu kể cho bạn của anh ta nghe:
- Cậu biết không, người giúp việc của tớ ngốc kinh khủng...
- Vậy sao?
- Đúng vậy! Sáng nay, hắn để chiếc giày bên phải của tớ sang trái và chiếc bên trái sang bên phải khiến tớ phải ngồi tréo chân mới xỏ giày được!
- ?!?