Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 22: Thử thách

1. Con người được kêu gọi tiến tới hoàn thiện

Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong kinh nguyện, trong việc làm, trong lúc gặp nhau thân ái hoặc trong các biến cố thường ngày. Tất cả như muốn nói lên một niềm tin tưởng và trông cậy. “ Lạy Chúa, chúng con biết đi với ai ? Chúa có Lời ban sự sống đời đời “ (Ga 6,68). Động thái đức tin của ta cốt ở sự phó thác mình trong tay Đức Kitô để nhờ Người và Thánh Thần Người dẫn dắt tiến đến ánh quang toàn hảo của mầu nhiệm Thiên Chúa.

Mỗi cuộc sống kitô hữu là một cuộc chiến đấu. Theo mức độ chúng ta gắn bó với đức Kitô, chúng ta sẽ đụng phải “sự thù ghét của thế gian”.

“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,18-20)

Cuộc chiến đó đôi khi xãy ra ngay trong môi trường chúng ta đang ở và ngay trong bản thân ta. Đó là cuộc chiến quyết liệt nhiếu khi cảm thấy sao Lời chúa là niềm hy vọng, là Tin mừng mà lại quá đòi hỏi:” Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10,37-39)

Để nên thánh trong Chúa, chúng ta cần phải trải qua cuộc chiến đó như một sự thanh luyện. Và sau này, Công đồng Vaticanô II đã nhắc lại lời Chúa Giêsu đã kêu gọi mọi người : Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Bởi chưng cho mọi người ,Người đã gửi Thánh Thần Người để thúc đẩy từ bên trong khiến họ mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí không và hết sức lực mình (x Mc 12,30); và cũng yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu thương họ (x Ga 13,34 ; 15,12) .. . Ơn thánh hoá họ nhận đuợc đó, phải nhờ ơn Chúa mà bảo toàn và hoàn thiện bằng chính cuộc sống. Thánh Tông đồ nhắc nhở họ hãy sống “ Cho xứng với các Thánh” (Ep 5,3) , hãy mặc lấy “những tâm tình nhân từ, yêu thương, khiêm tốn, hiền lành và nhẫn nại, như những kẻ đuợc Chúa tuyển chọn và âu yếm” (Col 3,12) và “phát sinh ra những hoa trái của Thánh Thần nhằm thánh hoá mình (x Gal 5,22 Rm 6,22) (Lumen Gentium 40)

2. Nên thánh trong sự yếu đuối của xác thịt con người.

Tuy nhiên, người tín hữu cũng kinh qua những giờ chán nản, tìm kiếm chậm chạp, như dân Do Thái ngày xưa tiến bước mò mẫm qua sa mạc. Họ gặp phải thử thách như Chúa Giêsu ngay sau phép rửa “ đã được dẫn vào sa mạc bởi Thánh thần để chịu ma quỉ cám dỗ “ (Mt 4,1).

Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi thử thách đó? Không có cách nào khác hơn, là hãy theo Chúa Giêsu. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô là mẫu gương duy nhất và tuyệt đối cho con người để vượt qua thử thách.” Dẫu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn ngàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới ngườn ơn cứu độ” (Dt 5,8 ; 2,10)

Chúa Giêsu Kitô không đến để xóa bỏ cái chết, các đau khổ của ta, các sự khó khăn của chúng ta (1 Cr 15, 54-57). Trái lại, Người đã tỏ mình cho người nghèo, cho các kẻ yếu hèn, và điều Người mặc khải là tất cả những gì trong ta mà yếu đuối, có hạn, bất khả yêu thương, tất cả những điều đó không mất mát đâu, trái lại, chính trong đó và cả trong sự yếu đuối tội lỗi của ta, ta có thể gặp Ngài.

Như vậy, “đối với kẻ yêu mến Chúa” và mở lòng ra cho Chúa thì cả tội lỗi cũng là một dịp được ơn, vì tội lỗi mở cửa cho chúng ta tiến vào đức khiêm tốn và xin ơn tha thứ. Chỉ cần xem cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ ngoại tình (Ga 8,1-11) để thấy đối với cặp mắt Chúa Giêsu thì tội lỗi của ta có thể giúp ta lớn lên trong tình mến. “Chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”

Chính Chúa Giêsu bắt ta đương đầu với thử thách (Mt 14,22-33) để dạy ta biết quay về với Người, để ta học biết rằng chỉ mình Người làm cho ta đuợc sống và ban cho ta lương thực cần thiết mỗi ngày. Chính là điều Giavê dạy cho dân Israel trên lộ trình qua sa mạc:

“ Anh em phải nhớ lại tất cả con đuờng mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực; như vậy Người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của Người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn man-na là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết , ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra” (Đnl 8,2-3)

CÂU HỎI BÀI 22

1. Bạn hãy đọc đoạn thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô (Ep 6,10-20)

Trong câu 6,12 thánh Phaolô nói cuộc chiến đấu của ta không phải với “phàm nhân”, nhưng là với “quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao“. Để có thể chiến thắng những quyền lực tối tăm đó, chúng ta cần những sức mạnh và vũ khí thiêng liêng.

Vậy những “binh giáp” nào đuợc sắp đặt cho người kitô hữu trong cuộc chiến đấu này ?

2. Bạn đọc thư Do Thái : Dt 2,14-18

Chúa Giêsu có vai trò gì trong cuộc chiến chống sự dữ của bạn nơi trần gian này?