Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 19: Tôi tin phép tha tội

1. BÍ TÍCH GIẢI TỘI HAY BÍ TÍCH HÒA GIẢI LÀ GÌ ?

Bí tích giải tội là bí tích tha các tội người tín hữu trót sai phạm, sau khi đã lãnh nhận bí tích Rửa tội hay bí tích Hòa giải lần cuối. Bí tích này làm cho tín hữu lấy lại được sự bình an và lập lại được mối thân tình giữa mình với Thiên Chúa. Khi tín hữu phạm tội và muốn ăn năn sám hối thì tìm gặp một linh mục nơi tòa giải tội để xưng thú tội mình. Sau khi nghe cáo tội, linh mục sẽ dựa vào các điều xưng thú mà khuyên nhủ, ra việc đền tội, đọc công thức tha tội rồi giơ tay ban phép lành. Trong khi linh mục đọc công thức tha tội, người xưng tội lắng nghe rồi cuối cùng thưa Amen.

1.1 Tội là gì ?
Tội là nghĩ, nói, muốn và làm những điều trái với luật Chúa và tiếng lương tâm. Khi phạm tội, con người phản nghịch cùng Thiên Chúa. Hậu quả của tội tùy mức độ nặng hay nhẹ. Tội nhẹ làm giảm bớt mức ân tình giữa con người với Thiên Chúa; cón tội nặng làm mất ơn thông hiệp với Người. Mặc dù ai cũng có tội, nhưng điếu quan trọng và cần thiết là phải biết ăn năn sám hối và đi xưng tội để lãnh ơn tha thứ. “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không có ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi thì Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.” (Ga 1,8-9)

1.2 Thế nào là phạm tội trọng ?
Phạm tội trọng là khi ta nói, suy nghĩ, làm hay ham muốn những điều vi phạm trầm trọng luật Chúa và trái với tiếng lương tâm, nghịch với giáo huấn của Hội thánh.

Có thể dựa theo ba yếu tố sau đây để định mức tội trọng :
· sự việc tự nó có tính trầm trọng
· có ý thức về sự nghiêm trọng đó
· vẫn cố tình cố ý phạm

1.3 Tại sao linh mục có quyền tha tội ?
Theo giáo lý công giáo, khi phạm tội là ta xúc phạm đến Chúa và chỉ một mình Chúa mới có quyền tha tội. Nhưng Chúa Giêsu đã thông ban quyền ấy cho Hội Thánh. Chính các tông đồ đã trực tiếp nhận được quyền này từ nơi Chúa Giêsu rồi truyền lại cho các linh mục là thừa tác viên của Hội thánh.
“ Vào lúc xế chiều ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu phục sinh đã đến giữa các môn đệ và nói “bình am cho anh em”. Nói thế rồi Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mùng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông” Bình an cho anh em”. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì bây giờ Thầy cũng sai anh em”. Nói xong Người thổi hơi vào các ông và bảo “anh em hãy lãnh nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,11-23)

Trong Hội thánh ngày nay, hàng Giám mục kế vị các tông đồ, trao phó một phần quyền thánh hóa cho các linh mục qua cử chỉ đặt tay cầu nguyện trong bí tích Truyền Chức Thánh. Vì vậy, linh mục là người có quyền được tha tội theo như được ủy thác.

1.4 Những việc phải làm khi muốn lãnh nhận bí tích giải tội.

1.4.1 Xét mình
Đây là lúc người tín hữu hối tâm suy nghĩ trước mặt Chúa, xin ơn soi sáng để kiểm điểm lại các sai lỗi vấp phạm, đối với Thiên Chúa, tha nhân và bản thân, dựa vào :

· Mười điều răn của Chúa
· Sáu điều răn của Hội Thánh
· Bảy mối tội đầu
· Các mối liên lạc trong môi trường sống
· Các khuynh hướng đam mê riêng

1.4.2 Ăn năn tội và dốc lòng chừa
Phải thành tâm thống hối trước Chúa về các tội vừa xét mình được với quyết tâm từ bỏ.

1.4.3 Tìm đến với một linh mục để xưng thú hết các tội, sau khi đã xét mình và ăn năn tội
· Phải xét mình thật kỹ để xưng hết mọi tội trọng
· Nêu rõ từng tội một và số lần vi phạm. Không được cố ý giấu bớt tội nào.

Nếu khi các tội trọng đã phạm không được xưng ra hết, không phải vì quên sót mà cố ý giấu bớt, thì chẳng những bí tích giải tội không thành mà còn mắc thêm tội “phạm thánh” và phải xưng luôn tội này ở những lần xưng tội kế tiếp, nếu thật sự tin và muốn đón nhận ơn tha thứ. Linh mục giải tội sẽ giúp thêm một số hướng dẫn, khuyên nhủ.

1.4.4 Làm việc đền tội
Linh mục giải tội sẽ ra một số việc đến tội. Việc đền tội có thể là đọc một số kinh, làm một vài việc bác ái hay hy sinh hãm mình.

2. BÍ TÍCH GIẢI TỘI MANG ĐẾN NHỮNG ƠN GÌ ?

Trong bí tích giải tội, Chúa Giêsu ban cho ta ơn tha thứ, hòa giải chúng ta cùng Thiên Chúa. Nhờ bí tích giải tội, chúng ta được thêm ơn thánh hoá, ơn trợ giúp khi xưng các tội nhẹ và lấy lại được các ơn đã mất vì phạm tội trọng.

3. VẠ TUYỆT THÔNG LÀ GÌ ?

Vạ tuyệt thông là hình phạt Giáo Hội áp dụng cho các tín hữu sai lỗi nặng nề đối với những điều giáo luật qui định. Tuy đây là một biện pháp chế tài theo luật, nhưng được đặt trên nến tảng Tin Mừng và luân lý Kitô giáo, để duy trì kỷ luật và tinh thần đạo đức cho tín hữu. Chữ « tuyệt thông » có nghĩa là bị chấm dứt không được liên hệ, bị cắt đứt giao hảo, bị loại ra khỏi cộng đồng tín hữu vì bất xứng. Do đấy người bị vạ tuyệt thông :

· không được cử hành, tham dự vào việc cử hành các bí tích và bất cứ nghi lễ phụng vụ nào.
· Không được lãnh nhận các bí tích
· Không được giữ các chức vụ hay hành xử bất cứ quyền hạn hay nhiệm vụ nào với tư cách là người lãnh đạo hay thừa tác viên quản trị các sinh hoạt trong cộng đồng tín hữu. Vạ tuyệt thông được phân biệt theo hai cách ấn định khác nhau là vạ tuyệt thông tự kết và vạ tuyệt thông phán kết.

Vạ tuyệt thông tự kết là khi một người vi phạm những điều cấm buộc trong giáo luật thì đương nhiên phải chịu mắc vạ tuyệt thông. Chẳng hạn như phá thai, sống ngang trái trong hôn nhân ….

Vạ tuyệt thông phán kết là khi một người dù đã mắc những tội mà giáo luật đã ấn định sẽ bị vạ tuyệt thông nhưng người ấy vẫn chưa bị ảnh hưởng của sự chế tài mà phải chờ sự phán quyết của Giáo hội rồi mới bị mang vạ tuyệt thông.

Tóm lại, vạ tuyệt thông là biện pháp chế tài chú trọng đến phần tâm linh của người tín hữu, chứ không mang hiệu quả của hình phạt theo luật đời. Đây là cách thế giúp người tín hữu suy nghĩ về hậu quả do tội mình phạm. Ý nghĩa căn bản của vạ tuyệt thông là người đã vi phạm trầm trọng những điều luật chính yếu trong điều răn Chúa truyền dạy thì khó có thể nghĩ rằng đương sự vẫn còn được chung hưởng nguồn ơn cứu độ vì : « Ai không lưu lại trong Ta, thì bị quăng ra ngoài như nhánh nho và khô đi ; người ta sẽ lượm chúng quăng vào lửa và chúng sẽ bị thiêu : (Ga 15,6)

4. THẾ NÀO LÀ NGHI THỨC SÁM HỐI CỘNG ĐỒNG VÀ GIẢI TỘI TẬP THỂ ?

Trong những hoàn cảnh đặc biệt và vào những mùa phụng vụ lớn như mùa vọng, mùa Chay, Giáo hội khuyến khích cử hành nghi thức sám hối cộng đồng, tức là cả cộng đoàn hiện diện cùng sám hối chung, cùng nghe Lời Chúa và cầu nguyện. Sau đó linh mục ban phép tha tội cho từng người xưng tội, nhưng không khuyên nhủ gì hay ra việc đền tội.

Nghi thức này nhằm giải qiuết hai vấn đề : một là tránh sự nhàm chán, hai là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ý nghĩa hơn để cộng đoàn cùng sám hối dưới sự soi dẫn của Lời Chúa, cũng như thêm phần tác động của lời ca,tiếng hát. Nhiếu người nghĩ rằng đây là một cách tiện lợi để giải tội mau lẹ, song không hẳn là như vậy ; vì thực sự nếu muốn tham dự cho đúng mức, mỗi người cũng phải mất cả một giờ đồng hồ và các linh mục cũng phải chuẩn bị trước.

Thêm vào nghi thức sám hối cộng đồng là hình thức giải tội tập thể. Hình thức này chỉ được áp dụng hạn chế trong những trường hợp nguy tử, cấp bách và một số trường hợp rõ rệt do Đức Giám mục giáo phận qui định.

Theo hình thức này, mỗi tín hữu không phải xưng tội trong tòa, mà là tự xưng thú trước mặt Chúa rồi giục lòng ăn năn sám hối, sau đó linh mục ban bí tích giải tội chung cho mọi người có mặt. Tuy nhiên những trường hợp mắc tội trọng hay có vấn đề lương tâm nan giải thì vẫn phải gặp lại linh mục trong tòa, sau lần giải tội tập thể.

5. ÂN XÁ LÀ GÌ ?

Ân xá là Hội thánh lấy trong kho tàng công nghiệp của Chúa Giêsu và các thánh mà ban cho một giáo hữu theo ý Đức Giáo Hoàng, vào những dịp đặc biệt.

Người lãnh ân xá sẽ được tha những hình pạht tạm đáng lẽ phải chịu vì tội. Muốn được lãnh ân xá, phải xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

6. ÂN XÁ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO ?

Ân xá được ấn định theo hai mức độ là đại xá và tiểu xá

· Ơn tiểu xá : chỉ được tha môt phần hình phạt tạm và môt tín hữu có rất nhiều dịp để được lãnh nhận nhờ vào việc đọc đều đặn một số kinh nguyện có kèm theo ân xá.
· Ơn đại xá : được tha hết mọi hình phạt tạm . Mỗi tín hữu có thể nhận đuợc ơn này vào những dịp đặc biệt. Khi ơn đại xá được ban trong những dịp đặc biệt như Năm Thánh, các dịp lễ quan trọng, thì được gọi là ơn toàn xá.

Khi tín hữu theo ý Hội Thánh làm các việc được ấn định để lãnh ân xá thì có thể dành các ơn ấy cho mình hoặc cho các linh hồn trong luyện ngục.

(Giáo lý đại cương cho người lớn – NXB Đức Tin & Văn Hóa 2004)

CÂU HỎI BÀI 19

Bạn hãy đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô : Mc 2,1-12 ( Chúa Giêsu chữa người bại liệt).

Theo bạn bí tích giải tội có làm giảm giá trị và giới hạn sự tự do của chúng ta không ? Tại sao?