Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 09: Chúa gọi ta hiện hữu và xây dựng trong tự do

Lời kêu gọi số 1 và căn bản của Chúa đối với con người là lời kêu gọi hiện hữu. Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Rôma:” Chúa kêu gọi cái chưa có nay được hiện hữu” (Rm 4,17). Lời Chúa làm cho con người hiện hữu, vì Người sáng tạo. Bởi thế, ơn gọi của con người ăn rễ trong việc Chúa tạo nên họ. Mọi người cân nhận ra sự lệ thuộc đầu tiên đó. Xem Thánh vịnh 104 (103).

Hết mọi loài ngữa trông lên Chúa
đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn
Ngài ban xuống, chúng luợm về,
Ngài mở tay, chúng thỏa thuê ơn phước.

Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rới kinh hãi;
lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.
Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,
là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này.

Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại,
Công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.

Suốt cuộc đời tôi sẽ ca mừng Chúa,
sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi.
Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thỏa,
đối với tôi, niềm vui là chính Chúa.

Con người do Chúa dựng nên cũng nhận biết mình là một giá trị lớn lao: được dựng nên theo hình và giống Chúa, được làm chủ thiên nhiên, nhận sứ mạng giữ gìn và chăm sóc Vườn Địa đàng và đặt tên cho những gì Chúa đã nặn ra, kể cả thân xác mình. Sau nữa, Chúa truyền cho họ nghỉ ngày thứ bảy (St 1,1-2,4)

Con người do Chúa dựng nên có trí tuệ và tự do. Như thế họ có thể và phải đón nhận mình với ý thức và ý muốn từ tay Chúa. Do đó từ phía con người, tạo vật phải biết đáp trả cách tự do tình thương sáng tạo của Chúa. Con người đuợc kêu gọi xây dựng bản thân theo sáng kiến chủ động của mình. Trong mọi lời kêu gọi nối tiếp nhau từ phía Tạo hóa, bao giờ cũng có phần con người trong đó: Chúa cho họ được tự do đón nhận sáng kiến của Chúa và tự do chịu để cho ý Chúa làm việc nơi mình.

Khi tạo dựng con người Chúa ao ước cho họ được thánh thiện. Thánh Irênê nói:” Vinh quang Chúa chính là con người sống.” Trong con người sống động, Chúa thánh hóa Danh Người. Hợp với sự thánh thiện của Người, Chúa thánh hiến con người trong một tình yêu khôn tả. Đối với sự chọn lựa tự do của Thiên Chúa, con người phải đáp lại bằng việc thánh hóa nội tâm cuộc đời và lịch sử mình. Hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh (Lv 19,2 và 20,26)
Vậy thì việc đáp trả tự do của con người cốt ở việc muốn điều Chúa muốn và làm việc Chúa làm. Chỉ theo nghĩa đó con người mới có thể tự lập thân trong sự tự do.

Vậy con người “ thụ tạo duy nhất ở trần gian mà Chúa đã muốn có vì chính họ (GS.24) đuợc đặt vào vị trí cao nhất của thụ tạo và được mời gọi cộng tác với Chúa trong việc thực hiện thế gian và bản thân. Đức Phaolô VI đã nói lên ý đó trong thông điệp Phát Triển các dân tộc:

“Trong ý định của Chúa, mỗi người đếu được mời gọi phát triển, vì mỗi đời sống là ơn gọi. Từ sinh ra, mọi người đều được ban cho dưới dạng mầm giống cả một hệ thống khà năng và đức tính để sinh hoa quả: phát huy chúng như hoa quả việc giáo dục nhận được nơi môi trường và nhờ cố gắng bản thân, cho phép mỗi người hướng tới thân phận mà tạo hóa định cho họ. Được có trí tuệ và tự do, con người có trách nhiệm đối với sự phát triển và phần rỗi của mình (…) Tự cố gắng của trí tuệ và ý chí, mỗi người có thể lớn lên về nhân cách, có giá trị hơn, là người hơn “ (Pop.Progressio số 15)

Nếu Chúa để cho con người có nhiệm vụ xây dựng cách tự do, Người cũng giao cho họ bổn phận tự tìm đuờng thực hiện bản thân. Như vậy, ơn gọi mỗi người hướng tới một cuộc sống có trách nhiệm, được khám phá ra trong sự quãng đại hằng ngày tuân theo ý Chúa ( Ta muốn tình yêu … Os 6,6; Jr 7) và làm theo lời khuyên của Đức Kitô mời gọi các thính giả hãy chú ý các dấu chỉ thời đại mà khám phá ra các mầu nhiệm cứu rỗi (x Mt 16,2-3).Đặt mình vào trường học Chúa, công đồng Vat.II mời gọi tín hữu tìm hiểu các dấu chỉ sự hiện diện của Chúa nơi các biến cố, các yêu cầu từng lúc xãy tới, các ước nguyện của con người (GS 11). Công đồng nhắc họ nhớ bổn phận họ phải phát triển ơn gọi riêng của mình bằng cách tự hỏi mình về các đòi hỏi hiện nay và thánh ý Chúa gửi đến ở trước mọi biến cố lớn nhỏ. (Đời sống linh mục số 15)

CÂU HỎI BÀI SỐ 9

Bạn hãy đọc đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Rôma : Rm 8,1-17.
Bạn có nghĩ rằng con người được tự do làm con cái Chúa nhờ Thánh Thần hướng dẫn không ? Tại sao ? Bạn viết thật ngắn gọn.