Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 06: Gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong bí tích

“Tôi xin loan báo cho anh em một tin vĩ đại: chúng ta có thể gặp được Đức Giêsu Kitô sống động thực sự và luôn có mặt trong đời ta…”!

GẶP ĐỨC GIÊSU

Một số người, thí dụ như Gia-kêu, người phụ nữ Sa-ma-ri, ông Ni-cô-đê-mô … đã được gặp gỡ Đức Giêsu và cuộc gặp gỡ ấy đã thay đổi đời họ.

Ông Giakêu (Lc 19, 1-10), người thu thuế… giàu có, ông có tất cả để được hạnh phúc, thế nhưng! Đức Giêsu đi ngang qua thành. Bị thúc đẩy bởi sự tò mò hay bởi một ước ao gặp gỡ thật sự không biết, mà Giakêu len lỏi giữa đám đông. Tuy nhiên ông quá thấp bé, và để thấy Đức Giêsu thì mọi phương tiện đều tốt cả… thế là trèo ngay lên một cây. Có bao nhiêu người đã không trông thấy Đức Giêsu chỉ vì họ quá bé và mù lòa? Và sự lạ đã xảy ra: ông Giakêu đã bị Đức Giêsu nhắm ngay: “Xuống mau… tôi phải ở nhà anh.”

Sự thay đổi không bắt phải chờ đợi: “Tôi sẽ chia phân nửa gia tài của tôi cho người nghèo. Tôi sẽ đền bù gấp bốn lần những gì tôi cưỡng đoạt của người khác.” Ông Giakêu đã khám phá giá trị của Nứơc Trời còn lớn hơn cả những gì ông có. Đó là nhờ ông gặp gỡ Đức Giêsu.

GẶP GỠ ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH

“Đức Giêsu đã chết, thế là hết, tại sao còn ở lại Giêrusalem làm gì nữa?” Các môn đệ bèn nhịp bước trên con đường Emmaus (Lc 24, 13-35). Họ nản lòng và mọi hy vọng đều tiêu tan. Và kìa một nhân vật tiến đến rồi vào chuyện: “Các anh nói gì với nhau dọc đường thế…?”

Rồi người lạ mặt bắt đầu nói và giải thích, khởi đi từ các tiên tri, rằng Đức Giêsu phải chịu nhiều đau khổ để đi vào vinh quang.

Hết sức phấn khởi, họ lắng nghe, lòng họ ấm lại và họ không muốn cắt ngang câu chuyện… “Hãy ở lại với chúng tôi… chiều muộn rồi!” Người lạ đồng ý, bước vào ngồi bàn với họ.

“Ngài giải thích Kinh Thánh cho họ” (Lc 24, 27)

Đức Giêsu tỏ mình ra qua Kinh Thánh. Đấy cũng là nơi mà ta có thể gặp được Ngài. Cần phải chấp nhận đem cuộc đời ta đối diện với Lời Chúa. Để biết Chúa Giêsu, ta phải đọc và nghe Phúc âm, không thể sống bí tích mà không có Lời Chúa. “Đức Giêsu cần phải chịu đau khổ.” (Lc 24, 26). Không trải qua Thứ sáu tuần thánh, thì không thể có Chúa nhật Phục sinh. Với ta cũng thế, nếu ta từ chối sự chết của Đức Giêsu và sự chết của chính mình thì sẽ không bao giờ ta có kinh nghiệm về phục sinh.

“Họ nhận ra Người khi Người bẻ bánh” (Lc 24, 31)

Đức Giêsu đã được nhận ra nhờ vào dấu chỉ mà các môn đệ đã biết này. Dấu chỉ ấy muốn nói: “Chính tôi đây, Giêsu đang ở với các anh.” Và các môn đệ biết rõ là Đức Giêsu đang có mặt ở đây. Ta cũng thế, đấy là những dấu hiệu cho biết Đức Giêsu đang hiện diện. Khi chúng ta cùng nhau bẻ bánh, cũng là lúc Đức Giêsu tỏ mình cho ta và ta có thể nói: đúng là Ngài.

Lúc linh mục đổ nước trên đầu người chịu phép rửa, cũng là Đức Giêsu tỏ mình ra và ta có thể nói: “Chính là Ngài… Ngài đang có mặt.”

“Rồi Người cầm lấy bánh chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ mở ra, và họ nhận ra Ngài, nhưng Ngài đã biến mất trước mắt họ.”

Và thế là mọi sự đều thay đổi, nỗi buồn biến thành niềm vui và hơi ấm. “Lòng ta chẳng cháy bừng lên khi Người nói với chúng ta dọc đường và giải thích Kinh Thánh cho ta đấy sao?”

Quên hết mệt mỏi, họ vội vã trở lại Giêrusalem báo cho các môn đệ khác những gì họ đã thấy. Và 11 môn đệ cũng đã xác nhận: “Đúng thật như vậy! Chúa đã sống lại…” Thế là họ trở thành nhân chứng cho sự sống lại này. 

GẶP CHÚA GIÊSU PHỤC SINH TRONG CÁC BÍ TÍCH:

“Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ” (Lc 24, 15). Chính Chúa Giêsu đến gặp con người. Người hòa lẫn trong cuộc sống hàng ngày của ta và đồng hành với ta. Các Bí tích ấy tỏ cho ta sự hiện diện và tác động của Đức Giêsu qua những cử chỉ cụ thể.

“Tôi là đường”. Nhìn nhận Đức Giêsu như là đường, là nhìn nhận Ngài là trung gian giữa Thiên Chúa và chúng ta, là nhìn nhận rằng, trên nẻo đường nhân loại hôm nay, các Bí tích chính là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và loài người (trích sách các Bí Tích).

CÂU HỎI BÀI SỐ 06

Bí tích là những dấu hiệu nhìn thấy bên ngoài sinh ơn ích bên trong, do Chúa Giêsu thiết lập để thánh hóa con người. Trong bí tích có hai yếu tố: chất thể và mô thể. Chất thể là chất liệu như bánh, dầu, nước, rượu và cử chỉ kèm theo như đổ nước và đọc lời, v.v… Mô thể là công thức chỉ định phải đọc khi cử hành bí tích. Đó là hai yếu tố cần thiết để làm nên bí tích.

Bạn hãy nêu chất thể của các bí tích và cho biết ý nghĩa của nó.

Ví dụ: 1/ Chất thể của bí tích Rửa tội là nước. Nước tượng trưng cho sự sống, sự thanh tẩy và là biểu tượng của chính Chúa Thánh Thần.

          2/ Bí Tích Thánh Thể

          3/ Bí Tích Thêm Sức

          4/ Bí Tích Xức Dầu

          5/ Bí Tích Hòa Giải

          6/ Bí Tích Truyền Chức Thánh

          7/ Bí Tích Hôn Phối