Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 03: Mặc khải về Thiên Chúa

1. MẶC KHẢI LÀ GÌ ?

Theo nguyên ngữ, mặc là thâm sâu bí nhiệm, khải là tỏ ra: tỏ ra những điếu thâm sâu bí nhiệm. Trong tín lý, mặc khải đuợc hiểu là chân lý đức tin, vì mặc khải chính là Lời Thiên Chúa vô hình nói với nhân loại hữu hình qua vũ trụ, qua lịch sử cứu độ được ghi trong kinh thánh và sau này qua Đức Kitô, Đấng trung gian đã hoàn tất công trình mặc khải của Thiên Chúa bằng lời rao giảng và các hành vi cứu độ.

2. MẶC KHẢI VỀ THIÊN CHÚA QUA CÁC GIAI ĐOẠN

2.1 Mặc khải qua vũ trụ và tạo vật

Vũ trụ này được dựng nên bởi đâu và để làm gì? Đó là thắc mắc của con người tốn bao công sức vẫn chưa có được lời giải đáp thỏa đáng, nhưng đồng thời cũng là vấn đề làm cho con người có được kinh nghiệm về giới hạn của mình cũng như có đuợc kinh nghiệm về cái bao la vô cùng của vũ trụ. Trong không gian vô hạn, thực tại thế giới luôn chuyển dịch và biến đổi theo một sự sắp xếp nhịp nhàng mà con người gọi là trật tự thiên nhiên hay luật tự nhiên. Ý thức tôn giáo đã giúp con người biết suy nghĩ sâu sắc hơn về nguồn gốc và nền tảng của vũ trụ để cuôi cùng gặp được Thiên Chúa. Nói khác đi, Thiên Chúa đã tự mặc khải qua công trình sáng tạo của Người.

Con người cũng đã được mặc khải về Thiên Chúa qua thụ tạo hoàn hảo nhất là “CON NGƯỜI SỐNG ĐỘNG”. Con người là một hữu thể có giới hạn, luôn thao thức về nguồn gốc và ý nghĩa của đời mình. Các tiến bộ của khoa học ngày nay không ngừng cố gắng hoạt động trên mọi miền đất của thế giới nhằm nâng cao đời sống cho toàn thể nhân loại, song lại vẫn hoàn toàn bất lực và mù mịt về cuộc sống tinh thần của con người. Sự dư giả thứa mứa về vật chất vẫn không vượt qua đuợc giới hạn nghiệt ngã của con người trước sự chết, hạnh phúc và đau khổ. Ý thức phân biệt thiện ác cũng là dấu chỉ mặc khải của Thiên Chúa qua tiếng lương tâm để Thiên Chúa hướng dẫn con người vươn tới một đời sống siêu nhiên, vượt lên trên các thực tại trần gian này.

2.2 Mặc khải qua lịch sử cứu độ trong Kinh thánh

Kinh thánh là một chuỗi dài những sự kiện về sự có mặt của Thiên Chúa và dân đuợc tuyển chọn, trong đó có ghi lại mặc khải về chân lý cho nhân loại qua suốt dòng lịch sử. Vì Kinh thánh ghi lại những điều Thiên Chúa muốn cho ta biết về ý định của Người đối với ta, nên Kinh thánh được viết ra trong ơn thần hứng, nghĩa là do sự linh hứng của Người, đến độ có thể nói đuợc rằng chính Thiên Chúa là tác giả, dù Người chỉ dùng những con người với các khả năng vừa hạn hẹp, vừa riêng biệt để viết ra.

2.3 Mặc khải qua Đức Giêsu Kitô

Đức Giêsu Kitô đã hoàn tất mặc khải về Thiên Chúa qua lời nói và việc làm của chính Người. Nơi Đức Giêsu Kitô, điếu thâm sâu bí nhiệm đã đuợc mở ra cho nhân loại thấy Thiên Chúa là Đấng yêu thương, là khởi đầu và là tận cùng. Đức Giêsu là trung gian mà Chúa Cha đã sai đến với loài người để thực hiện chương trình cứu độ. Chính Người là Đấng mà ai thấy tức là thấy Chúa Cha. Người đã đến trần gian để bổ túc và hoàn tất mặc khải về Thiên Chúa bằng sự hiện diện của chính Người; bằng việc tỏ mình qua lời nói, việc làm, các dấu chỉ, các phép lạ và nhất là qua cái chết trên thập giá, sự sống lại và vinh quang từ trong kẻ chết; sau cùng bằng việc phái thần chân lý đến. Người dạy rằng Thiên Chúa hằng ở với chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi bóng đen tội lỗi và dự chết, rồi cho chúng ta phục sinh để được sống muôn đời. (Vat.II MK 4)

3. VÌ SAO ĐẠO CÔNG GIÁO ĐƯỢC GỌI LÀ ĐẠO MẶC KHẢI

Sở dĩ đạo Công giáo được gọi là đạo mặc khải vì không phải do trí óc con người nghĩ ra, nhưng là do ơn Thiên Chúa soi sáng

(Giáo lý đại cương cho người trưởng thành. NXB Đức Tin & Văn Hóa 2004)

CÂU HỎI BÀI 3

Bạn mở sách Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đọc, suy niệm, và chép ra giấy các câu sau đây:

- Ga 1,18

- Ga 3,16

Bạn nghĩ gì về hai câu Tin Mừng này ?