Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 02: Con người và Thiên Chúa

Có người cho rằng con người và Thiên chúa đối nghịch nhau và muốn nắm quyền làm chủ trái đất này thì con người phải tìm cách loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống, vì Thiên Chúa làm vướng chân và choán chỗ của con người. Đó là lập luận của một vài thuyết nhân bản có một thời khá thịnh hành và đuợc nhiều người chạy theo.

Còn đối với những người tin theo Chúa thì sao? Tất nhiên không phải như thế. Con người và Thiên Chúa chẳng những không đối nghịch nhau mà còn lại thân tình với nhau như cha con.

1. CON NGƯỜI ĐƯỢC DỰNG NÊN GIỐNG HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA

Ngay từ những trang đầu trong sách Sáng thế, ta đã thấy nói là con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được ban cho quyền thống trị trên vạn vật (St 1,26-27). Giống hình ảnh Thiên Chúa có nghĩa là được ban cho trí khôn, năng lực để sáng tạo và điều hành mọi công việc. Con người hơn loài vật ở những điểm này. Nhờ vậy con người có thể làm được những việc lạ lùng mà chúng ta đang thấy ngày nay, như khắc phục thiên nhiên, chế tạo các máy móc tinh vi, phát minh ra nhiều điều mới lạ, rồi cùng với thời gian, mỗi ngày một tiến xa hơn.

2. CON NGƯỜI ĐƯỢC DỰNG NÊN ĐỂ HƯỞNG HẠNH PHÚC

Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được mời ở trong vườn địa đàng, giữa cảnh sắc huy hoàng với hoa thơm cỏ lạ cùng đủ loại trái cây ngon ngọt (St 1,8-9). Rồi lại được Thiên Chúa ban cho một người bạn đời xứng hợp (St 1, 28).

3. CON NGƯỜI ĐƯỢC TÁI TẠO ĐỂ PHỤC HỒI HẠNH PHÚC ĐÃ MẤT

Nếu ông bà nguyên tổ không cưỡng lệnh Chúa thì mãi mãi loài người vẫn được ở trong vườn địa đàng, không phải đói rét, ốm đau, khổ sở, chết chóc. Tất cả đếu là hậu quả của tội lỗi do ông bà nguyên tổ bất tuân lệnh Chúa. Đáng lẽ ra con người sẽ phải trầm luân mãi trong án phạt này. Nhưng ngay sau khi ông bà phạm tội, Thiên Chúa đã hứa cho loài người một Đấng Cứu tinh, phát xuất từ dòng giống một người phụ nữ (St 3,15). Khi đến thời đến buổi, loài người được biết Đấng Cứu tinh này là chính Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc nhân loại, Đấng phục hồi hạnh phúc cho con người. Từ đây con người lại được giao hòa cùng Thiên Chúa, được phục hồi địa vị làm con, được tham dự thần tính của Thiên Chúa như Thánh giáo phụ I-rê-nê nói: “Con Thiên Chúa xuống thế làm người để con người đuợc làm Thiên Chúa”, nghĩa là được nâng lên hàng con Thiên Chúa và được tham dự vào bản tính thần thiêng của Người.

4. TỘI LỖI LÀM CHO CON NGƯỜI THÀNH THÙ NGHỊCH VỚI THIÊN CHÚA

Nếu trong vườn địa đàng khi xưa đã xãy ra việc ông bà nguyên tổ vì bất tuân mà phạm tội, trở thành thù nghịch với Thiên Chúa như thế nào, thì ngày nay tội lỗi cũng làm cho mỗi người chúng ta trở nên thù nghịch với Thiên Chúa như vậy. Thành ra cái thế ân tình giữa chúng ta với Thiên Chúa đã bị phá vỡ, chúng ta không còn là kẻ nghĩa thiết với Người nữa. Bao lâu không ở trong tư thế là con và là thụ tạo đối với Thiên Chúa thì bấy lâu còn có sự đối nghịch giữa đôi bên, mặc dầu Thiên Chúa vẫn rộng lòng tha thứ cho đến khi con người ăn năn trở lại.

Vậy khi đặt vấn đề con người với Thiên Chúa, thiết tưởng nên khẳng định rằng giữa con người và Thiên Chúa không hề có sự đối nghịch nhau. Thực tế Thiên Chúa chỉ yêu thương và muốn cho con người được hạnh phúc mà thôi; cho nên con người càng tài giỏi thì càng làm vẻ vang cho Thiên Chúa, như lời Thánh I-rê-nê nói “ vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động”, nhất là khi con người hoạt động với mọi khả năng sáng tạo mà không nằm trong quyền lực của tội lỗi. Chỉ khi nào tội lỗi ngự trị nơi con người thì khi ấy con người mới trở thành thù nghịch cùng Thiên Chúa và Thiên Chúa mới ở xa con người mà thôi.

(Giáo lý đại cương cho người trưởng thành- NXB Đức Tin &Văn Hóa 2004)

CÂU HỎI BÀI 2

Bạn trả lời ngắn gọn trên môt mặt giấy các câu hỏi sau đây:

1. Theo bạn con người bởi đâu mà có ?

2. Vì sao Bạn theo học khóa giáo lý này ?