Sách » Thể loại khác » Giáo dục Đại học và Cao đẳng ở Hoa Kỳ

Tài liệu tham khảo

Các bài đọc được tuyển chọn về giáo dục đại học và cao đẳng ở Hoa Kỳ

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vụ Văn hóa và Giáo dục. Bộ sách Nếu bạn muốn học tập tại Hoa Kỳ. Washington, DC: 2002-2003. http://educationusa.state.gov/pubs.htm
Ba tập sách nhỏ đầu tiên trong loạt bài tổng hợp này hiện có bản ở các thứ tiếng sau: Ảrập, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga, và Tây Ban Nha. Tập một nói về: Học đại học, Tập hai: Chương trình sau đại học, nghiên cứu sinh và học giả, Tập ba: Chương trình đào tạo ngắn hạn, đào tạo tiếng Anh, giáo dục và cấp chứng chỉ từ xa. Tập bốn: Sẵn sàng lên đường: Thông tin cụ thể về sinh hoạt và học tập tại Mỹ đang có bản tiếng Trung Quốc, Anh và Nga. http://educationusa.state.gov/life/pubs.htm

Andrews, Linda Landis. Làm thế nào để chọn chuyên ngành. New York: McGraw-Hill Companies, 2006 (sắp ra mắt).

Ashley, Dwayne và Williams, Juan. Tôi sẽ tìm hoặc tự tạo cho mình một con đuờng: Lời tri ân đến Các trường đại học và cao đẳng dành cho người da đen. New York: HarperTrade, 2004.

Ban đại học. Sổ tay sinh viên quốc tế 2006. New York: The College Board, 2005.

Ban đại học. Các khuynh hướng đánh giá trường đại học, 2005. New York: The College Board, 2005. http://www.collegeboard.com/prod_downloads/press/cost05/trends_college_pricing_05.pdf

Ban đại học. Các khuynh hướng hỗ trợ sinh viên, 2005. New York: The College Board, 2005. http://www.collegeboard.com/prod_downloads/press/cost05/trends_aid_05.pdf

Ban đại học. Sổ tay các chuyên ngành của Ban đại học. New York: The College Board, 2004.

CSIET: Hội đồng các tiêu chuẩn du học quốc tế. Danh sách tư vấn các chương trình giáo dục quốc tế và trao đổi. Alexandria, VA: CSIET, 2005. http://www.csiet.org/mc/page/do?sitePageId=748

Denslow, Lanie; Tinkham, Mary; và Willer, Patricia. Loạt bài về Văn hóa Hoa Kỳ: Giới thiệu Cuộc sống Hoa Kỳ. Washington, DC: NAFSA: Hiệp hội các nhà Giáo dục Quốc tế, 2004. http://www.nafsa.org/publication.sec/international_students/u.s.culture_series

Forest, James J.F và Altbach, Philip G., eds. Sổ tay Giáo dục đại học quốc tế. New York: Springer, 2005. http://www.higher-ed.org/handbook/TOC.pdf

Forest, James J.F và Kinser, Kevin. Giáo dục đại học ở Hoa Kỳ: Bách khoa về kiến thức chung. New York: Nhà xuất bản ABC-CLIO, 2002

Gose, Ben và các tác giả khác. “Cao đẳng cộng đồng: Ấn bản đặc biệt”. Biên niên về Giáo dục Đại học, quyển 52, số 10, ngày 28/10/2005, trang B1-B44.

Green, Madeleine và Turlington, Barbara. Hướng dẫn ngắn gọn về giáo dục đại học ở Hoa Kỳ. Washington, DC: Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ, 2001. http://www.acener.edu/bookstore/pdf/2001_brief_guide.pdf

Green, Howard cùng các tác giả khác. Các trường công lập nổi tiếng. New York: Harper Trade, 2001.

“Các trường đại học và cao đẳng dành cho người Mỹ gốc Phi: Khu vực đặc biệt”. Ebony, quyển 60, số 11, tháng 9/2005, trang 73-130.

Các trường đại học và cao đẳng độc lập: Hình ảnh quốc gia. Washington, DC: Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng độc lập quốc gia, 2004. http://www.naicu.edu/pubs/2004Profile.pdf

Đồng tài trợ bởi NAICU, Hội đồng các trường cao đẳng độc lập và tổ chức giáo dục đại học độc lập, quyển sách nhỏ này đưa ra các số liệu, thống kê và mô tả sơ luợc về sinh viên và giảng viên.

Viện Giáo dục Quốc tế. Loạt bài Cấp vốn để Học tập ở Hoa Kỳ: Hướng dẫn về học bổng cho sinh viên châu Âu. New York: IIE, 2005. http://www.iiebooks.org/funfortunstat.html

Viện Giáo dục Quốc tế. Loạt bài Cấp vốn để học tập ở Hoa Kỳ: Cơ hội cho nghiên cứu sinh châu Mỹ Latinh. New York: IIE, 2004. http://www.iiebooks.org/funfortunstat.html

Kalmar, George, ed. Hướng dẫn sinh viên nước ngoài đến các trường cao đẳng, đại học ở Hoa Kỳ. Santa Monica, CA: Dịch vụ Giáo dục Quốc tế, [2005]. http://www.ies-ed.com/

Lanier, Alison Raymond cùng các tác giả khác. Sinh sống ở Hoa Kỳ. tái bản lần thứ 6. Yarmouth, ME: Intercultural Press, 2004.

Latimer, Jon, ed. Đăng ký vào các trường đại học và cao đẳng ở Hoa Kỳ 1998: Sổ tay hướng dẫn sinh viên quốc tế. Lawrenceville, NJ: Peterson’s, 1997.

Lipka, Sara. “Học bổng Fulbright kết nối với thế giới hồi giáo”. Biên niên Giáo dục Đại học, quyển 52, số 11, ngày 4/11/2005, trang A47-A49.
Bao gồm các bảng biểu và hồ sơ của ba người được nhận học bổng Fulbright năm nay.

Những cánh cửa rộng mở: Thống kê về sự biến đổi sinh viên quốc tế. New York: Viện Giáo dục Quốc tế, 2005.

Các bản được chọn đăng trực tuyến: Những Cánh cửa Rộng mở: Báo cáo Việc Trao đổi Giáo dục Quốc tế. http://opendoors/iienetwork.org/

Riley, Naomi Schaefer. Thượng đế trên sân trường: Các trường tôn giáo và thế hệ truyền giáo đang làm thay đổi nước Mỹ như thế nào. New York: St. Martin’s Press, 2005.

Rothblatt, Sheldon. Nghệ thuật sống: Nhận xét so sánh và lịch sử về giáo dục khoa học xã hội. Washington, DC: Hiệp hội Các trường Đại học và Cao đẳng Hoa Kỳ, 2003

Smithess, Michael; Geenblatt, Sidney L.; và Eland, Alisa. Loạt bài Văn hóa Hoa Kỳ: Văn hóa lớp học ở Hoa Kỳ. Washington, DC: NAFSA: Hiệp hội Các nhà Giáo dục Quốc tế, 2004. http://www.nafsa.org/publication.sec/international_students/u.s/culture_series_1

Mười hai sự thật có thể khiến bạn ngạc nhiên về các trường đại học và cao đẳng tư thục Hoa Kỳ. Washington, DC: Hiệp hội Các trường Đại học và Cao đẳng Độc lập Quốc gia, 2003. http://www.naicu.edu/pubs/NAICU12FactsNew.pdf

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ban Chương trình Thông tin Quốc tế. “Cao đẳng cộng đồng ở Hoa Kỳ”. eJournal USA: Xã hội và các giá trị Mỹ, quyển 7, số 1, tháng 6/2002, trang 26. http://usinfo.state.gov/journal/itsv/0602/ijse/ijse0602.htm

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ban Chương trình Thông tin Quốc tế. “Hẹn gặp ở Hoa Kỳ”. eJournal USA: Chính sách Đối ngoại, quyển 10, số 2, tháng 9/2005, trang 52. http://www.america.gov/publications/ejournalusa/0905.html

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ban Chương trình Thông tin Quốc tế. “Nước Mỹ năm 2005: Chúng tôi là ai”. EJournal USA: Xã hội và các giá trị Mỹ, quyển 9, số 2, tháng 12/2004, trang 48. http://usinfo.state.gov/journals/itsv/1204/ijse/ijse1204/htm

Để biết thêm các ấn phẩm khác liên quan đến giáo dục đại học và học tập ở Hoa kỳ, vui lòng tham khảo các tài liệu trực tuyến dựa trên loạt sách Nếu bạn muốn học tập ở Hoa Kỳ (Washington, DC: 2003-2004):

  • Học sau đại học: http://educationusa.state.gov/graduate/biblio.htm
  • Sống ở Hoa Kỳ: http:www.educationusa.state.gov/life.htm
  • Cơ hội cho các học giả: http://educationusa.state.gov/scholars/biblio.htm
  • Thông tin trước khi lên đường: http://educationusa.state.gov/predeparture/biblio.htm
  • Học nghề chuyên sâu: http://educationusa.state.gov/professional/biblio.htm
  • Học ngắn hạn: http://educationusa.state.gov/study/biblio.htm
  • Học đại học: http://educationusa.state.gov/undergrad/biblio.htm

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không chịu trách nhiệm về nội dung và hiệu lực của các nguồn tham khảo từ các cơ quan và tổ chức liệt kê trên đây. Tất cả các liên kết trên đây đều hoạt động vào tháng 11 năm 2005.