Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại

Hương và trăng sao

Hai thầy khóa đi đường gặp một cô gái gánh hương đi bán, các thầy lại gần, bắt chuyện làm quen. Cô hàng hương cười:

- Có thật các thầy là những bậc nho sĩ chăng? Nhà em làm hương, có một câu đối từ đời xưa để lại, đã lâu mà chẳng có ai đối cho. Mong được hai thầy giúp đỡ.

Nói thế, cô cũng chẳng chờ xem hai thầy có đồng ý không, đọc luôn:

Hương ngũ vị năm mùi thơm chửa!

Câu đối nghe đơn giản mà khó vô cùng: hương có nghĩa là thơm. Ngũ vị là năm mùi. Chửa cũng đọc là chưa mà vị là mùi, mà cũng là chưa. Quả là hóc búa. Nhưng một thầy khóa đã thủng thẳng đáp lại:

- Câu ấy có gì là khó. Tôi xin đối là:

Đèn tam tinh ba ngọn sáng sao!

Thật là tài tình: tam tinh là ba ngọn, tinh cũng nghĩa là sao. Cô gái hàng hương đang lẩm nhẩm gật đầu, thì thầy khóa kia lại nói:

- Tôi cũng chẳng dám giấu dốt làm gì. Xin đọc để cô và anh bạn tôi chữa hộ.

Hồ bán nguyệt nửa tháng trông trăng!

Câu đối này, hơi văn thì không linh hoạt bằng, nhưng ý nghĩ và tiểu xảo dụng công vẫn đạt: bán nguyệt là nửa tháng, nguyệt lại là trăng!

Cô gái rất mừng, cô vui lòng kết bạn đồng hành với hai người bạn mới