Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại

Giọt Hồng

Theo điển tích, nàng Tiết Linh Vân đời nhà Tùy khi từ biệt song thân để ứng tuyển vào cung vua, không có hy vọng gặp lại mẹ chạ Nàng khóc đến độ nước mắt chảy ra như máụ