Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại

Chả kém gì Lý Bạch

Một ông quan võ sính thơ nôm ở bên một người hàng xóm khéo tán ăn. Hễ làm được bài thơ nào quan cũng gọi người kia sang đọc cho nghe. Hắn nghe rồi tán tụng khen hay, và bảo quan "chả kém gì Lý Bạch", thế là ông quan lại cho hắn ăn uống lu bù.

Có lần quan cho gọi hắn sang đánh chén, khi ngồi ăn quan nói: "Tôi mới làm cái chuồng chim ở sau vườn, nhân nghĩ được bài thơ tứ tuyệt, tôi thử đọc bác nghe xem sao nhé!".

Rồi quan khề khà đọc rằng:

Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời,
Đứa thì bay bổng đứa bay khơi.
Ngày sau hắn đẻ ra con cháu,
Nướng chả băm viên đánh chén chơi.

Người kia nức nở khen: "Chà! Hay quá, xin quan đọc lại từng câu để cho con được thưởng thức hết cái hay của bài thơ ạ!".

Quan thích chí, hai cánh mũi phập phồng, dõng dạc đọc lại ngay:

Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời,

Người kia tán:

"Tuyệt! Cứ như câu này thì quan phải làm đến chức tứ trụ".

Quan tiếp:

Đứa thì bay bổng đứa bay khơi.

Người kia nịnh:

"Ôi, quan còn thăng chưa biết đến đâu!".

Quan đọc đến câu:

Ngày sau hắn đẻ ra con cháu,

Thì hắn ta lại tán:

"Hay quá! Con cháu của quan còn là vô kể!".

Quan đọc nốt:

Nướng chả băm viên đánh chén chơi.

Đến đây thì người kia ngần ngừ, sau lại tâng bốc: "Tuyệt quá! Cảnh quan lớn về sau thì tha hồ mà phong lưu".

Quan võ mũi nở bằng cái đấu, đắc chí rung đùi, rót rượu mời người kia và nói: "Thơ tôi kể cũng tự nhiên đấy nhỉ? Bây giờ nhân cuộc vui tôi thử làm một bài tức cảnh nữa nhé?".
Sau đó, quan nhìn quanh thấy con chó, mới vịnh luôn một bài thơ rằng:

Chẳng phải voi, chẳng phải trâu,
Ấy là con chó cắn gâu gâu.
Khi ngủ với nhau thì phải đứng,
Cả đời không ăn một miếng trầu.

Người kia lại gật gù tâng bốc, quan lại thưởng rượu và gọi thêm đồ nhắm, hắn ta được thể lại càng đưa quan lên chín tầng mây.

Rồi vui miệng hắn cũng xin đọc theo một bài. Được quan cho phép, hắn liền đọc:

Quanh quanh đằng đít lại đằng đầu,
Hễ thấy ai vào cắn gâu gâu.
Ăn hết của thơm cùng của thối!
Trăm năm chẳng được chén chè tầu.

Cứ thế, cuộc ngâm vịnh kéo dài mãi cho đến lúc hai người rượu đã say mềm mới thôi.