Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Tứ Đại Mỹ Nhân

Người Trung Hoa ngày xưa chọn bốn người con gái có sắc đẹp tuyệt nhất trong lịch sử, gọi là "Tứ Đại Mỹ Nhân", đó là Tây Thi, Chiêu Quân, Điêu Thuyền, và Dương Quý Phị Cho nên trong nhân gian còn truyền tụng:

"Tây Thi nhạn lạc,
Chiêu Quân trầm ngư,
Điêu Thuyền Bế Nguyệt,
Dương Ngọc Hoàn tu hoa"

(dịch là chim nhạn thấy Tây Thi đẹp phải rớt xuống. Con cá đang bơi thấy Chiêu Quân phải lặn ngaỵ Mặt trăng đang sáng thấy Điêu Thuyền phải hổ thẹn che mặt lạị Hoa đang nở thấy Dương Ngọc Hoàn (Dương Quý Phi) phải cúi đầu)