Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Trộm Gặp Trộm

Ngày xưa ở tỉnh Hải Dương có một tay trộm lành nghề. Khách qua đường ai ai cũng bị anh ta lấy trộm.

Một hôm có một người khách ghé qua phố ngủ trọ. Ông ta đếm tiền, bỏ vào hầu bao, đặt trên đầu giường kê làm gối ngủ.

Tên trộm giả tiếng mèo, mò vào phòng. Khách nghe động, ngồi dậy đuổi mèọ Lúc nằm xuống thì túi bạc đã biết mất.

Khách bèn lấy một cái nơm bắt cá, tìm đến một căn nhà có đèn, nhìn vào thì thấy hai vợ chồng đang đếm tiền. Khách bèn mở cửa bước vào đòi chia củạ Tên trộm bèn vác gậy đuổi theo kẻ lạ mặt. Khách bèn nấp chỗ tối, thừa lúc đó lấy cái nơm chụp lên đầu vợ kẻ trộm, lấy lại túi bạc, rồi theo đường tắt về lại quán trọ.

Sáng hôm sau tên trộm mang xôi gà đến ra mắt khách xin làm đệ tử. Khách nói ngày xưa vốn cũng là một tên trộm khét tiếng, nay đã hoàn lương. Khách khuyên tên trộm nên đổi nghề làm ăn, giúp ích cho đờị

"Trộm gặp trộm" ý nói những kẻ mưu kế gặp kẻ còn mưu kế hơn.