Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Trần Miên Khố Chuối

Ngày xưa có anh học trò tên là Trần Miên, học hành rất thông minh và siêng năng. Tuy vậy, anh ta rất nghèọ Trần Miên phải đi theo hầu hạ các bạn đồng học để có cơ hội học lóm.

Đến kỳ thi, Trần Miên không có áo quần, phải mang khố bằng lá chuối đi thị

Tới lúc xướng danh, các bạn đồng học đều rớt cả, Trần Miên lại đậu thủ khoạ

"Trần Miên khố chuối" ý nói kẻ rất nghèọ