Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Sử Xanh

Sử xanh ra từ bởi từ "thanh sư"?. Đời xưa người ta chưa có giấy bút, thường dùng vật nhọn khắc ghi lại lịch sử lên thân trẹ Cái cật tre vốn có màu xanh nên gọi là "Sử xanh".