Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Nổi Cơn Tam Bành

Theo sách Phật, trong con người ta có 3 vị thần chuyên xúi con người làm điều ác, rồi cứ đến ngày Canh Thân phải về chầu Thượng Đế kể tộị 3 vị thần ấy là Bành Kiêu, Bành Cứ, và Bành Chất.

"Nổi cơn tam Bành", ý nói bỗng chốc con người nổi giận lên, muốn làm điều xằng bậỵ