Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Ngưu Lang Chức Nữ (Mưa Ngâu)

"Thương thay Chức Nữ Ngưu Lang,
Trong đêm gặp gỡ mơ màng khóc nhaụ.."

Ngưu Lang là một gã chăn trâu nghèo, gặp Chức Nữ, một nàng tiên. Hai người yêu nhau say đắm. Ngọc Hoàng Thượng Đế bèn cho hai người lấy nhaụ

Tuy vậy, Ngưu Lang từ đó không chăm lo đàn trâụ Chức Nữ cũng lười nhác làm bổn phận mình là kéo tơ dệt vảị

Ngọc Hoàng thấy thế bèn nổi giận làm cho chàng và nàng cách biệt nhau, lấy sông Ngân Hà chia đôi hai đàng. Ngọc Hoàng chỉ cho hai người gặp nhau một lần trong năm, đó là vào đêm Thất Tịch, mồng 7 tháng 7 Âm lịch.

Thế gian đồn rằng trong đêm ngày 7 tháng 7, các con quạ đội đá bắt cầu Ô Thước qua sông Ngân Hà để cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhaụ Người ta còn nói vào dịp này, vì nàng Chức Nữ quá hồi hộp mừng rỡ được gặp người yêu cho nên làm cho chỉ tơ rơi đầy trời, ấy là mưa Ngâu (mưa tháng 6).