Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Ngũ Phúc Lâm Môn

Ngày Tết, người Việt Nam thường chúc nhau "Ngũ Phúc Lâm Môn", có nghĩa là năm hồng phúc đến nhà.

Ngũ Phúc ấy là:

+ Phú: Nghĩa là giàu có.

+ Quí: Nghĩ là sang trọng.

+ Thọ: Nghĩa là sống lâụ

+ Khang: Nghĩa là có sức khỏe dồi dàọ

+ Ninh: Nghĩa là bình an.