Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Ngậm Ngải Tìm Trầm

Trầm là một loại cây có mùi hương, nên còn được gọi là Trầm Hương, trị được nhiều chứng bệnh, rất quí và hiếm.

Những người đi tìm Trầm thường được gọi là "đi điệu".

Người "đi điệu" phải là đàn ông, vì người ta tin rằng Trầm kỵ âm khí (đàn bà). Ngày ra đi cũng phải coi kỹ là ngày tốt, hạp tuổị Họ cúng vái cẩn thận với Thiên Y Thánh Mẫu (hiện thân của Trầm và Kỳ Nam). Rồi họ đi theo từng nhóm, mỗi nhóm có mật hiệu để khỏi bị lạc.

Vì Trầm Hương thường ở sâu trong rừng, rất khó tìm, lắm khi tìm được rồi, người ta lạc luôn trong rừng, không tìm thấy đường về. Cho nên những người "đi điệu" phải ngậm một thứ ngải rừng để chống lại những bệnh hiểm nghèọ Ngải này không phải là một loại bùa yếm, mà là một loại thảo có lá dài như cỏ tranh, củ bằng lóng tay màu vàng. Theo các nhà nghiên cứu ngày nay, loại thảo dược này rất tốt để trị bịnh phong thấp, nóng lạnh, sốt rét...

"Ngậm Ngải tìm Trầm" có ý nói là một công việc rất khó, bỏ nhiều thời gian và sức lực, nhưng kết quả thì ít có hy vọng.