Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Mây Mưa

Tục xưa truyền Sở Tương Vương nằm mơ thấy thần nữ trên núi Vu Sơn, hỏi ở đâu lại thì đáp rằng: "Thần nữ thường làm mây buổi sáng, làm mưa buổi chiều".

Về sau người ta dùng chữ "mây mưa" để nói chuyện dang díu cho khỏi tục.