Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Mất Nước Đau Lòng Con Quốc Quốc

Tiếng kêu con chim Quốc não nùng ai oán.

Tục truyền rằng ngày xưa vua Thục Đế (An Dương Vương) bị con gái là Mỵ Châu nhẹ dạ trao nỏ thần cho Trọng Thủy, con trai Triệu Đà, cho nên bị mất nước. Oan ức quá, Thục Đế nhảy xuống sông tự tử mà chết, hóa thành chim Quốc, ngày đêm sầu oán kêu mãi không thôị