Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Lục Dục Thất Tình

Lục dục là 6 điều ham muốn, theo nhà Phật, gọi là Lục Căn, ấy là: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, và Ý.

Thất tình là bảy thứ tình cảm thường khuấy động lòng người, ấy là: Hỉ (vui), Nộ (giận), Ai (buồn), Cụ (khổ), Ái (yêu), Ố (ghét), và Dục (tham muốn).