Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Lục Cực

Người ta cho rằng trên đời có sáu điều kém may mắn nhất có thể xảy ra cho con ngườị Sáu điều ấy là:

+ Hung đoản chiết: Nghĩa là chết vì tai nạn hay chết non (chết lúc còn nhỏ tuổi)

+ Tật: Nghĩa là bệnh tật đau yếụ

+ Ưu: Nghĩa là có chuyện phải lo nghĩ ưu phiền.

+ Bần: Nghĩa là nghèo túng.

+ Ác: Nghĩa là làm điều thất đức, hãm hại người khác.

+ Nịch: Nghĩa là say mê chìm đắm.