Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Lệnh Ông Không Bằng Cồng Bà

Vào cuối thế kỷ thứ hai, Triệu Thị Trinh (bà Triệu) cùng anh là Triệu Quốc Đạt lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của nhân dân Giao-châu chống quân Ngộ Ban đầu Triệu Quốc Đạt khuyên can bà Triệu, cho rằng thân con gái không đảm nổi việc binh. Nhưng bà Triệu cương quyết thành lập quân của mình. Binh lính dưới quyền hai anh em chia làm hai cánh, một cánh do bà Triệu, một cánh do Triệu Quốc Đạt chỉ huỵ Để tránh sự nhầm lẫn của hai cánh quân đó, khi luyện binh, cũng như khi xung trận, hai anh em đã qui định hiệu lệnh riêng cho từng cánh : bà Triệu dùng cồng, còn Triệu Quốc Đạt thì dùng lệnh (cồng và lệnh đều là những nhạc khí bằng đồng).

"Lệnh ông không bằng cồng bà", ý nói cho vui rằng mấy bà tuy vậy mà các ông chồng phải cả nể.

Chữ "Lệnh ông", tên gọi đề cao sự quan trọng của các ông, cũng phát xuất từ đó.