Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Điển Tích Truyện Kiều - Sân Lai

Sân Lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm

Tích Sân Lai cũng có trong "Nhị thập tứ hiếu".

Lai Tử người nước Sở thời Đông Châu liệt quốc, bảy mươi tuổi vẫn con cha mẹ già.

Để làm trò cho cha mẹ vui, ông thường mặc áo ngũ sắc sặc sỡ, giả làm trẻ nhỏ, múa may đùa giỡn. Có khi làm bộ vấp bực thềm, té lăn ra đất rồi nhại tiếng khóc con nít cho cha mẹ cười.

Có khi nhìn đứa trẻ thơ 70 tuổi, cha mẹ tuổi đã tròn thế kỷ bỗng quay về thuở trung niên.