Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Điển Tích Truyện Kiều - Sân Hoè

Sân hòe đôi chút thơ ngây
Trân cam ai kẻ đỡ thay việc mình

Sân hòe đôi chút thơ ngây. Cây hòe, loại cây gỗ quí, được trồng trước mặt các vị Tam công (Thái Sư, Thái Phó và Thái Bảo) đứng chầu, trong sân Ngoại triều của vuạ Tam triều của vua: Yến triều, Nội triều và Ngoại triều.

Đời nhà Tống, có Vương Hựu, tự tay trồng ba cây Hòe trong sân nhà và nói rằng:

- Con cháu ta sau này sẽ có đứa làm đến chức Tam công.

Quả đúng về sau, con của Vương Hựu là Vương Đán làm đến Tam Công

Trân cam, ai kẻ đỡ thay việc mình. Trân cam là vị ngon vị ngọt, ý nói sớm tối chiều hôm trông nom thức ăn hầu cha mẹ.