Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Chim Chắp Cánh, Cây Liền Cành

"Chim chắp cánh, cây liền cành", ý nói đẹp duyên, hai người yêu nhau được lấy nhaụ

Trong Trường Hận Ca, ngày xưa vua Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi yêu nhau, nói với nhau rằng:

"Tại thiên nguyện tác thị đực điểu,
Tại địa nguyện vi liên lý chi"
(Ở trên trời thì làm con chim liền cánh. Ở dưới đất thì làm cành cây liền thớ)