Sách » Thể loại khác » Định hướng nghề nghiệp

Lưu ý khi sử dụng dịch vụ tư vấn hướng nghiệp

Hiện nay, do nhu cầu xã hội, dịch vụ “Tư vấn hướng nghiệp” đang được chú ý phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau (tư vấn trực tiếp tại các trung tâm, tư vấn thông qua các bài trắc nghiệm, tư vấn qua tổng đài điện thoại, tư vấn trực tuyến trên mạng Internet v.v…).

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ “Tư vấn hướng nghiệp”, song hết sức lưu tâm vì họ có thể giúp bạn nhưng cũng có thể hại bạn, vì dù sao “Tư vấn hướng nghiệp” vẫn còn là một ngành mới, hơn nữa năng lực của nhiều nhân viên tư vấn còn hạn chế. Cho nên bạn hãy chỉ coi đó là những tư liệu tham khảo quý giá mà thôi.  

Trong việc tham khảo ý kiến các chuyên gia tư vấn, các bạn nên nhớ: 

- Không nên tin lời chỉ dẫn của các nhà coi tướng mạo, các nhà phân tích cá tính, phân tích bút tích vì thực tế đã chứng minh phương pháp của họ không có cơ sở khoa học. 

- Không nên quá tin những người dùng phương pháp trắc nghiệm để xác định nghề nghiệp của bạn. Sự chỉ dẫn chính xác nhất là trên cơ sở xem xét tình trạng kinh tế, sức khỏe, quan hệ xã hội của người được chỉ dẫn để sau đó cung cấp cho họ những tư liệu cụ thể về nghề nghiệp và cơ hội việc làm. 

- Tìm mượn những tài liệu nghề nghiệp phong phú từ những chuyên gia tư vấn, đồng thời bám sát những tài liệu đó khi được tư vấn. 

- Nếu có điều kiện, bạn nên tham khảo nhiều chuyên gia và rút ra kết luận chung nhất cho nghề nghiệp tương lai của mình. 

Trước khi quyết định theo ngành nghề nào, cần dành một vài tuần lễ để suy xét rõ ràng và tìm hiểu đầy đủ yêu cầu công việc của ngành nghề đó. Có thể hỏi xin kinh nghiệm của một số người từng làm lâu năm tại ngành này. Nội dung những cuộc nói chuyện với họ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của bạn.

TT Tư vấn Tinh Hoa