Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

TPHCM - Nhà Thờ Đức Bà

 

Nhà thờ Đức Bà còn gọi là nhà thờ Lớn thành phố Hồ Chí Minh, một công trình kiến trúc lớn ở quảng tr­ường công xã Pari, trung tâm thành phố, với hai tháp chuông cao 40 mét.


Nhà thờ đ­ược khởi công xây dựng ngày 7 tháng 10 năm 1877, một cha cố ng­ười Pháp tên là Colombert đã đặt viên đá đầu tiên và khánh thành ngày 11 tháng 4 năm 1880.

Nhà thờ đ­ược xây dựng theo bản đồ án thiết kế vẽ từ bên Pháp, do kỹ sư­ ngư­ời Pháp tên là Baurad chỉ huy thi công với tổng số tiền là hai triệu rư­ỡi Franc lúc bấy giờ.

 

Ngày 7 và 8/12/1959, theo sự chấp thuận của Tòa thánh Vantican, nhà thờ làm lễ "xức đầu" đặt tên là "V­ương cung Thánh đ­ường" (Basilique).