Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

TPHCM - Chùa Giác Viên

 

 

     Chùa tọa lạc ở số 161/85/20 đ­ường Lạc Long Quân, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

 

     Chùa ban đầu mang tên là Quan Âm Các, đư­ợc ngài H­ương Đăng tạo dựng vào năm 1805 từ một am nhỏ thờ Bồ tát Quan Thế Âm. Năm 1850, thiền s­ư Hải Tịnh đổi Quan Âm Các thành chùa Giác Viên. Chùa đ­ược trùng tu lớn vào các năm 1899, 1910. Hiện nay chùa có 153 pho t­ượng, 57 bao lam, hầu hết có niên đại cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.