Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Tiền Giang - Chùa Vĩnh Tràng

 

 

Chùa tọa lạc trong một khu v­ườn rộng ở xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Chùa do ông bà Bùi Công Đạt xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XIX. Đến năm 1849, Hòa th­ượng Huệ Đăng ở chùa Giác Lâm (Gia Định) về trụ trì đã tổ chức xây dựng thành ngôi đại tự và đặt tên chùa Vĩnh Tràng. Chùa gồm có 5 lớp với 2 sân cảnh, 178 cột. Năm 1907, Hòa th­ượng Chánh Hậu đã cho trùng kiến ngôi chùa mang cả kiến trúc Angkor và kiến trúc châu Âu. Quanh chùa có nhiều mộ tháp của những vị s­ đã trụ trì và đ­ợc trang trí với các phiến đá chạm trổ công phu.